Oordt & Partners

Oordt & Partners

meesters in het omgevingsrecht

Welkom

Oordt & Partners werkt aan een nieuwe website maar blijft bereikbaar via info@oordtenpartners.com of +31 (0)653 933 533.

Publiekrecht en duurzaamheid

Wet en regelgeving Omgevingswet en AMvB’s Wet natuurbescherming (van 1-9-2018 tot 31-12-2018) Besluit natuurbescherming (vanaf 1-1-2018) week 1 Duurzaamheid, ecosysteem benadering en omgevingsrecht HC1 Literatuur Sillevis Smitt in TBR over milieugebruiksruimte Kistenkas in TO over de introductie...

Omgevingsrecht

Wet en regelgeving Wet natuurbescherming (geldend op 15-8-18) Besluit milieueffectrapportage (geldend op 15-8-18) Besluit omgevingsrecht (geldend op 15-8-18) Wet voorkeursrecht gemeenten (geldend op 15-8-18) week 1 Inleiding en algemene instrumenten HC1a HC1b Literatuur Michiels in M en R: Veertig jaar milieurecht Tonnaer in...

Privacy

Oordt & Partners BV verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie binnen de wettelijke kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), met passende veiligheidsmaatregelen en uitsluitend in overeenstemming met de doeleinden van deze privacyverklaring.

Doeleinden

Oordt & Partners BV gebruikt uw persoonsgegevens [naam], [adres], [telefoonnummer] en [emailadres] om u zo goed mogelijk van dienst te zijn wanneer u contact met ons heeft, hetzij telefonisch, hetzij per email, onze website of social media.

Communicatie

In geval u een email- of ander bericht naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die bewaren. Uw berichtgegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze hostingprovider.

Cookies

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van zogeheten functionele cookies, dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst door uw internetbrowser. Deze cookies zijn geheel veilig, bevatten alleen niet-persoonlijke informatie en beïnvloeden de bezoeken aan de website niet. Volgens de Cookiewet is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming benodigd.

Beveiliging

Bij de verwerking van uw gegevens past Oordt & Partners BV technische en organisatorische maatregelen toe ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze website wordt beveiligd middels een SSL-certificaat, herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot en het adres dat begint met “https://”.

Rechten

U heeft volgens de AVG uitgebreide privacyrechten tot uw beschikking. Zo kunt u ons vragen om inzage in dan wel correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of hiertegen bezwaar te maken.

In geval u deze rechten wilt inzetten of nadere toelichting wenst, verzoeken wij u per email contact met ons op te nemen via ons emailadres info@oordtenpartners.com.

Op dezelfde wijze kunt u mogelijke klachten indienen over zaken waar u niet tevreden over bent. Op grond van de wet heeft u eveneens het recht om zich rechtsreeks te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de Nederlandse toezichthouder op de privacywetgeving.

Contact

Mocht u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog verdere vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens:

Oordt & Partners BV
Oranje Nassaulaan 1
8019 ZA Zwolle
KvK 27148078
M +31 (0)620 00 6126
E info@oordtenpartners.com
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
IJsseldelta Fase 2 is het vervolg op het Ruimte voor de Rivier-project IJsseldelta Fase 1. Het doel van het project is het behalen van een...
Read More "Ruimte voor de Rivier IJsseldelta"
Versterking Drontermeerdijk
De dijken zijn van wezenlijk belang voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de dijken in en rondom Flevoland...
Read More "Versterking Drontermeerdijk"
3D ontwerp N307 Roggebot – Kampen
Deze visualisatie in 3D laat zien hoe de N307 vanaf het kruispunt net voor het asielzoekerscentrum en het volkstuinencomplex in de polder tot aan de...
Read More "3D ontwerp N307 Roggebot – Kampen"
Nieuwe techniek dijkverankering
Niet alleen schepen blijven op hun plaats liggen als de kapitein een anker uitgooit. Ook dijken lijken baat te hebben bij een anker. Woensdag verstevigden...
Read More "Nieuwe techniek dijkverankering"
Versterking Markermeerdijken
In de periode 2018-2021 versterkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. De dijk is niet stabiel genoeg om ruim...
Read More "Versterking Markermeerdijken"
Nieuwe normen Waterwet
Dijken in Nederland moeten voldoen aan wettelijke veiligheidsnormen. Per 1 januari 2017 wijzigt de Waterwet en veranderen de huidige normen. Iedereen die in Nederland achter...
Read More "Nieuwe normen Waterwet"

Disclaimer

Oordt & Partners BV zet zich met zorg in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Oordt & Partners BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s van derden waarnaar wordt verwezen. Wij bieden geen garantie voor de veiligheid van de website en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.

Versterking Drontermeerdijk
De dijken zijn van wezenlijk belang voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken...
Read More "Versterking Drontermeerdijk"
Versterking Markermeerdijken
In de periode 2018-2021 versterkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ruim 33 kilometer...
Read More "Versterking Markermeerdijken"
Nieuwe normen Waterwet
Dijken in Nederland moeten voldoen aan wettelijke veiligheidsnormen. Per 1 januari 2017...
Read More "Nieuwe normen Waterwet"
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het belang van waterveiligheid in Nederland is groot. Een aanzienlijk deel van...
Read More "Hoogwaterbeschermingsprogramma"
Oordt & Partners werkt aan een nieuwe website maar blijft bereikbaar via info@oordtenpartners.com of +31 (0)653 933 533.