In de periode 2018-2021 versterkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. De dijk is niet stabiel genoeg om ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het water. Dit najaar vindt de bestuurlijke besluitvorming over de plannen plaats.

Lees hierover de laatste ontwikkelingen:

Onderstaande animatie geeft aan wat het veiligheidsprobleem is bij de Markermeerdijken.

Bron: www.markermeerdijken.nl