Oordt & Partners BV verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie binnen de wettelijke kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), met passende veiligheidsmaatregelen en uitsluitend in overeenstemming met de doeleinden van deze privacyverklaring.

Doeleinden

Oordt & Partners BV gebruikt uw persoonsgegevens [naam], [adres], [telefoonnummer] en [emailadres] om u zo goed mogelijk van dienst te zijn wanneer u contact met ons heeft, hetzij telefonisch, hetzij per email, onze website of social media.

Communicatie

In geval u een email- of ander bericht naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die bewaren. Uw berichtgegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze hostingprovider.

Cookies

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van zogeheten functionele cookies, dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst door uw internetbrowser. Deze cookies zijn geheel veilig, bevatten alleen niet-persoonlijke informatie en beïnvloeden de bezoeken aan de website niet. Volgens de Cookiewet is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming benodigd.

Beveiliging

Bij de verwerking van uw gegevens past Oordt & Partners BV technische en organisatorische maatregelen toe ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze website wordt beveiligd middels een SSL-certificaat, herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot en het adres dat begint met “https://”.

Rechten

U heeft volgens de AVG uitgebreide privacyrechten tot uw beschikking. Zo kunt u ons vragen om inzage in dan wel correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of hiertegen bezwaar te maken.

In geval u deze rechten wilt inzetten of nadere toelichting wenst, verzoeken wij u per email contact met ons op te nemen via ons emailadres info@oordtenpartners.com.

Op dezelfde wijze kunt u mogelijke klachten indienen over zaken waar u niet tevreden over bent. Op grond van de wet heeft u eveneens het recht om zich rechtsreeks te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de Nederlandse toezichthouder op de privacywetgeving.

Contact

Mocht u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog verdere vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens:

Oordt & Partners BV
Oranje Nassaulaan 1
8019 ZA Zwolle
KvK 27148078
M +31 (0)620 00 6126
E info@oordtenpartners.com