Dijken in Nederland moeten voldoen aan wettelijke veiligheidsnormen. Per 1 januari 2017 wijzigt de Waterwet en veranderen de huidige normen. Iedereen die in Nederland achter een zogenoemde primaire waterkering woont, zoals de Markermeerdijken, kan op een bepaald minimaal beschermingsniveau rekenen. De kern van dit systeem is een nieuw stelsel van normen voor de primaire waterkeringen dat uitgaat van een risicobenadering waarbij zowel rekening wordt gehouden met de kans dat een overstroming zich daadwerkelijk voordoet als de (economische) gevolgen van een eventuele overstroming.

In onderstaande animatie wordt het nieuwe waterveiligheidsbeleid uitgelegd.

Bron: www.markermeerdijken.nl