Oordt & Partners BV zet zich met zorg in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Oordt & Partners BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s van derden waarnaar wordt verwezen. Wij bieden geen garantie voor de veiligheid van de website en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.