Nieuwe normen Waterwet

Dijken in Nederland moeten voldoen aan wettelijke veiligheidsnormen. Per 1 januari 2017 wijzigt de Waterwet en veranderen de huidige normen. Iedereen die in Nederland achter een zogenoemde primaire waterkering woont, zoals de Markermeerdijken, kan op …